Vilket elbolag ska jag ha?

Elmarknaden i Sverige avreglerades 1996. För villaägare bland andra blev många fler aktörer att välja på för att få sin el. Det tidigare monopolet Vattenfall fick konkurrens. Just för privatpersoner som villaägare innebär detta ett omfattande merarbete för den som är mån om miljö och ekonomi. För nu gäller det att välja elleverantör. Inte alldeles enkelt och inget som man kan avgöra i en handvändning. Som tur är finns en hel del rådgivning och hjälp att få. Energimarknadsinspektionen (EI) kontrollerar att allt går rätt till. Man hjälper kunder att välja leverantör och agerar på klagomål. För det kan bli en hel del problem, inte minst när kunden flyttar och då kanske måste byta elleverantör. Man bör veta att anmälan skall göras en månad innan flytt – kontakta elleverantören om du har frågor. För att välja vilken elleverantör man vill ha finns det några tjänster på nätet, exempelvis Elskling. Man behöver knappa in var man bor med ortnamn eller postnummer. Sedan ska men veta om det är fast eller rörligt pris eller mixat som önskas. Bindningstid är fler detaljer man ska ha vetskap eller åtminstone önskemål om. Det går också att välja grön el, dvs. miljövänlig el som från vindkraftverk eller solenergi. En kontroll gav vid handen att drygt 10 bolag fanns att välja på i exempelvis Norrköping, och prisskillnaden var cirka 10 procent från det lägsta till det högsta.