Avmaskning av djur och hur det påverkar miljön

Att avmaska djur på rutin utan att de har mask kan vara förödande, det är vanligt att husdjuret blir avmaskat exempelvis varje vår utan vetskap om det är bärare av mask. Detta kan medföra att djuret blir resistent mot maskmedel, alltså att parasiterna överlever avmaskningsmedlet. Även om avmaskningsmedlet inte används på flera år kommer fortfarande re resistenta maskarna att vara resistenta vid nästa avmaskning. Det är alltså viktigt att du testar ditt djur innan du avmaskar det, ett sådant test är ett Trikinprov.

När ska avmaskning ske

Avmaskning ska ske när du vet att djuret verkligen har en parasit. Ett enkelt sätt att kolla om ditt djur har mask är att göra ett prov innan. Om du bara avmaskar när ditt djur har en parasit kommer detta göra att maskarna inte lika lätt blir resistenta. Det är också såklart viktigt att förebygga parasitangreppen, detta gör att du inte behöver avmaska lika ofta. Ett enkelt sätt är att göra betesplanering, alltså att byta hagar, inte låta hagarna bli alltför nedbetade, och tänk på att vuxna hästar inte sprider inte lika många parasiter och se till att hästarna inte betar för nära sin avföring. Avmaskningsproverna brukar testas på våren, på kan du läsa mer om just detta. När du väl avmaskar tänk på att inte ge för lite avmaskningsmedel, jordbruksverket tipsar om att hellre ge lite för mycket än för lite, just för risken att parasiterna lättare kan bli resistenta om för lite läkemedel ges.

Läkemedel och miljön

Att läkemedel är skadligt för miljön vet de flesta om idag, att avmaskningsmedel är ett läkemedel vet de flesta också om. Avmaskningsmedel för hästar har blivit receptbelagd och i läkemedelsboken går det att läsa om hur avmaskningsmedel som Ivermektin och andra läkemedel är mycket miljöfarliga. Eftersom läkemedlet passerar tarmen utan att brytas ned så finns det alltså kvar i avföringen, avföringen bryts ner i jorden och likaså läkemedlet. Tillslut hamnar det i våra vatten och där tar fiskar och andra djur upp läkemedlet vilket påverkar dem på olika sätt. Att det finns en karenstid på när djur får avmaskas innan slakt visar kanske också på hur farligt det är, om människan inte ska äta kött som kan innehålla avmaskningsmedel ska verkligen fiskarna göra det då? Det många kanske inte heller tänker på är att vattnet i våra sjöar dessutom en dag kommer ut i vår kran där hemma. Om vi inte ska äta kött som innehåller avmaskningsmedel, ska vi verkligen dricka vatten som innehåller samma läkemedel?