Grön energi

grön energiDen som vill ha miljövänlig el – ren el – kanske inte får det, eller åtminstone bara till viss del. Det beror på att leverantören blandar el som producerats av kärnkraft med till exempel den energi som kommer från vindkraft. Systemet med ursprungsgarantier har skapats just för grön el. Lagen om ursprungsgarantier i Sverige trädde i kraft 2010. Det går till så att leverantörer av el möter producenterna på en så kallad öppen marknad. De som tillverkar grön el får av svenska staten en garanti och det är sedan denna som man säljer som ursprungsgaranti. Garantierna räknas för varje producerad megawattimme. Det största vindkraftverket är 80 meter högt och producerar cirka 8000 megawattimmar per år. Kontrollen av hur detta sköts utförs av Energimarknadsinspektionen som tittar närmare på vad elleverantörerna gör med den rena elen gentemot brukarna. Villaägaren som köper el skall kunna se varifrån den el som han använder kommer. Till exempel skall leverantören visa att si och så mycket kommer från solenergi och mängden vindkraftsel. De skall även redovisa vilken miljöpåverkan i form av utsläpp och kärnavfall som den levererade mängden el haft. Den kund som väljer att köpa el från en viss källa påverkar utvecklingen av förnyelsebar energi i landet, men för att detta skall kunna fungera måste alla kunder hos en leverantör bestämma sig för detta. Men man frågar sig om ens det fungerar, om det verkligen finns så mycket vindkraft och grön energi att den räcker till alla som vill ha? Ursprungsgarantier är en form av elektroniska dokument som utvecklas i systemet Cesar Elcertifikat. Det är Svenska kraftnät som sköter detta och systemet är väldigt komplext och torde vara för de verkligt initierade. Kunden som köper el behöver inte ha kunskap om detta. Blandningen av el kallas för residualmixen, en cocktail av vattenkraft, kärnkraft, och grön energi. Energimarknadsinspektionen meddelar uppgifter om residualmixen, varefter leverantören räknar ut uppgifterna till elkunden om vilken sammansättning elen som denne har fått.