Hur mycket påverkar klimatförändringarna oss?

Sedan ett antal decennier tillbaka har debatten kring miljöförstöring och dagssituationen inom detta ämne uppmärksammats allt mer. I och med forskningens konstanta framsteg kommer hela iden nya rapporter som påstår sig kunna beräkna framtidens och dess situation om miljöförstöringen fortskrider i samma takt som i dagsläget. Klimatförändringar och miljöförstöring är seriösa ämnen som många finner mycket viktiga för jordens utvecklig och framtida hälsa. Faktorerna till att miljön är under ständig förändring är många och dessvärre leder de för det mesta till negativa resultat.

Skogsskövling

Skövlandet av skog är ett stort problem när det gäller miljöförstöring. Idag skövlas otroligt stora mängder skog på grund av diverse anledningar som har med massproduktion att göra. Trä är ett material som används i väldigt stor utsträckning och framförallt används det till att framställa andra material. I och med detta är trä ett av de material som används mest inom allmän produktion och tillverkning. De negativa följderna av skövlingen påverkar först och främst djurlivet. Idag är det knappast okänt att många djurarter, speciellt exotiska sådana, är utrotningshotade och dör på löpande band efter som deras hem försvinner och de inte längre har tillgång till vad dem behöver för att överleva. Enligt rapporter ska mer än 50% av världen skogar ha skövlats enbart under de senaste hundra åren.

Skadliga utsläpp

Giftiga avgaser och utsläpp är också ett stort problem. Utsläpp i form av giftiga avgaser är också ett stort problem. Dessa utsöndras av exempelvis flygplan, bilar, bussar och båtar. De avgaser som fordon utsöndrar är skadliga för luften. Det påverkar inte bara oss människor då vi andas luft utan skadar även ozonlagret, en viktig del av jordens skyddande stratosfär. Detta bidrar även i sin tur till växthuseffekten vilket bland annat bidrar till att världens is smälter och ytterligare djur blir utrotningshotade, så som isbjörnarna. Men skadliga ämnen och utsläpp behöver inte bara förekomma i form av avgaser från fordon. Tobaksindustrin har en otrolig påverkan på miljön då de gifter som används på tobaksodlingar är oerhört skadliga och spider sig fort inom växtriket. Tobaksindustrin bidra även till skogsskövling och är därmed skadlig inom flera områden.

Vill du veta mer?

Om du vill lära dig och läsa mer om vår planet och miljöförändringarna som drabbar den finns det gratiskurser att ta del av. En väldigt bra och informativ sida som erbjuder denna typ av kurs är natkurser.se. Här kan du läsa ytterligare om vår planet och hur du kan hjälpa till att rädda den.