Egenproducerad el

Om man bor i villa kan man komplettera den el som man köper med egenproducerad el. Förutom att den egenproducerade elen ger miljövänlig energi blir man också mindre utsatt när priserna på el svänger, eftersom behovet av att köpa el minskar.

Villaägare i Sverige har goda förutsättningar för att använda sig av el som produceras av solceller, men hur mycket el som produceras beror på vad man installerar för system, var i landet man bor, om taket befinner sig i skugga och hur mycket det lutar. Den el som man själv inte förbrukar kan man sälja så att den går vidare ut på elnätet. För att kunna göra det måste man installera en mätare som kontrollerar hur mycket el som levererats och ger timvärden för dem. Hos Energimyndigheten kan man läsa mer om egenproducerad el via solceller. Huruvida det är lönsamt att installera solceller beror på hur mycket el som systemet producerar, hur mycket man själv förbrukar i förhållande till hur mycket som man säljer, samt hur man finansierar dem. Hos MyLoan kan man ansöka om lån för att renovera villan och få svar från flera olika banker på samma ansökan, där krävs bara en kreditupplysning. Mer information finns här. Den energi som solen skapar är snäll mot miljön eftersom det inte producerar någon koldioxid. Solcellerna som man installerar på villataken beräknas hålla i över 25 år och de producerar mycket mer än vad som går åt till att skapa dem. Det finns också möjlighet att producera egen el genom att installera ett småskaligt vindkraftverk. Då är det viktigt att det blåser bra på platsen där det installeras, eftersom en dubblering i vindstyrka ger åtta gånger så mycket producerad el. Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk, både sådana som står för sig själv och sådana som monteras på byggnader. De har olika tekniska specifikationer, till exempel hur mycket de låter och hur de påverkas av vindförhållanden.