Sajter om växthuseffekten

När man vill läsa och lära sig om växthuseffekten kanske den första tanken är att kolla in SMHI. Även Wikipedia har info om detta fenomen. Wiki har en mycket enkel och lättförståelig bild som visar vad den innebär. Universeum publicerar sig på en sida som heter Skolvädernätet. En annan sajt är Miljöbörsen som är de som reglerar handeln med utsläppsrätter. Därtill lägger vi Utsläppsrätt. Vi tittar in på dessa fem webbsidor och ser vad de har att säga. Först återgår vi till Wikipedias skiss som förklarar att den jordvärme som utvecklas under våra fötter och solen som också värmer upp, inte stiger rätt upp och upp i rymden då jorden har en atmosfär som fångar upp värmen. Värme stiger ju, det är den grundläggande kunskap som de flesta människor besitter. Värmen absorberas inom atmosfären visar teckningen och det är då växthusgaser bildas. Gasen ger upphov till växthuseffekten. SMHI har en hel mängd text, kanske för mycket och invecklat även om de försöker hålla det enkelt. Ännu mer tillkrånglad är Miljöbörsen. Det är inte så troligt att de kan locka svensson i tv-soffan att kolla in deras sida. Utsläppsrätt har sin information spridd på lite olika sidor. Man måste klicka sig fram och det är säkerligen inte lätt att hitta för den oinvigde. Bästa sajten har Skolvädernätet, de har en enkel och lättöverskådlig sida med bra och kortfattad information. Dessutom har de en enkel skiss, nästan lika bra som Wikipedias.