Elbilar

Vi lever i en global era. Internationella företag transporterar varor mellan kontinent till kontinent. Från land till land och från stad till stad. Vi har under de senaste 100 åren förstört vår natur allt mer. Flygplan och lastbilar transporterar allt mer gods mellan destinationer. Då är det viktigt att vi förändrar våra körvanor, och förändringen börjar oss hos själva.

Elbilar

Vad är skillnaden mellan en elbil och en konventionell bil? En elbil kan antingen vara en hybrid – en blandning av en eldriven motor och en motor som drivs av fossila bränslen – eller en fullt driven elbil som inte använder fossila bränslen. En elbil har istället en eller flera elmotorer som drivs av batterier. En sådan bil släpper inte ut avgaser som skadar vår miljö. Något som kan skada mer än vår miljö är om en olycka inträffar. Det skulle skada din plånbok också. Det är viktigt att försäkra en elbil – jämför olika försäkringar på Insplanet för att hitta den bästa.

Framtidens bil

I framtiden kommer du inte att vara tvungen att styra din bil själv. Den kommer drivas på förnyelsebar energi och vara helt miljövänlig. Den ska vara extremt trafiksäker och billig i drift. Men innan framtidens bil är här kommer vi få en rad nya funktioner. Vi ska kunna tanka vår elbil på 4.5 timmar för 1kr milen. Med inbyggda solpaneler kommer vi inte behöva tanka den alls under sommarhalvåret. Kan det bli bättre?