Energisparande metoder

När det gäller att spara energi är det flera typer av åtgärder som kan genomföras. Det kan vara en kommun som behöver renovera bostäder så att mindre energi behövs för uppvärmning, det kan vara fabriker som ändrar sin produktion till smartare förbrukning och det kan vara den enskilde människan som använder lågenergilampor, och det finns många fler olika parter. När det gäller gemene man kan man hitta mängder av saker som kan göras för att spara el. Skolelever som genomförde studier kunde bland annat redovisa hur man sparar el vid vattenkokning. En vattenkokare drar nästan hälften mot vad elförbrukningen blir med kokning på spisen. Eleverna har dessutom räknat ut att om alla stänger av duschen under själva intvålningen skulle landet spara 38 miljoner kronor. Att spara papper ger också energibesparing. När studenterna kollade skolans kopiering konstaterade man att om man använde båda sidorna av pappret skulle pappersanvändningen minska med 50 %. Även sådana besparingar ger minskad energiåtgång på flera plan. Ytterligare tips för den som vill spara energi i hemmet finns på Energimyndighetens hemsida. Gamla hus drar mycket energi. Genom att sätta i nya fönster, tilläggsisolera med mera kommer husets elförbrukning för uppvärmning att minska kraftigt. Ett exempel på detta är det så kallade miljonprogrammet. Där är det viktigt att renoveringstakten ökar så att målet att halvera energianvändningen till år 2050 kan uppnås. Så energibesparing kan ske på flera olika plan och det är viktigt att alla, såväl enskild som företag och organisationer, drar sitt strå till den gemensamma stacken!