Tag Archives: Trikinprov

Avmaskning av djur och hur det påverkar miljön

Att avmaska djur på rutin utan att de har mask kan vara förödande, det är vanligt att husdjuret blir avmaskat exempelvis varje vår utan vetskap om det är bärare av mask. Detta kan medföra att djuret blir resistent mot maskmedel, alltså att parasiterna överlever avmaskningsmedlet. Även om avmaskningsmedlet inte används på flera år kommer fortfarande …

Continue Reading